Επιχορήγηση ΕΣΠΑ

Βιομηχανία

Η εταιρεία, εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση εξοπλισμών σε Βιομηχανικούς χώρους, όπως τα Διυλιστήρια και η Τσιμεντοβιομηχανίες.

Ναυτιλία

Πραγματοποιούμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση των δικτύων νερού, αέρα και καυσαερίων, των μονώσεων και μεταλλικών επενδύσεων, καθώς και μιας σειράς μηχανολογικών εξοπλισμών, που συναντάμε σε πλοία και σκάφη αναψυχής.

Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές

Η εταιρεία μας έχει επεκτείνει το εύρος δραστηριοτήτων της με αρχιτεκτονικές εφαρμογές, υψηλής αισθητικής αξίας.
Έργα και Κατασκευές με προσανατολισμό στον Πελάτη
Ηεταιρεία μας ιδρύθηκε το 1976, με αντικείμενο τη διαμόρφωση και κατεργασία ελασμάτων σιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας για μια σειρά ετών, ήταν η κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων αεραγωγών σε μεγάλα επιβατικά και εμπορικά πλοία.
Κατόπιν, επεκτάθηκε σε βιομηχανικά έργα και κατασκευές με κύριους πελάτες οργανισμούς της βαριάς βιομηχανίας, όπως τα διυλιστήρια. Η εμπειρία, η ευρηματικότητα του προσωπικού της εταιρείας και τα ποιοτικά αποτελέσματα, επέτρεψαν τη σύναψη μακρόχρονων, σταθερών συνεργασιών με τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.
Συμβαδίζοντας με το πνεύμα της εποχής μας, η στρατηγική της εταιρείας είναι προσανατολισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη, στην πολυεπίπεδη ικανοποίηση του και φυσικά στη βέλτιστη δυνατή σχέση ποιότητας – κόστους.
Θεωρούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας μας και προσδίδουμε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση και ενσωμάτωση ικανών και δυναμικών εργαζομένων όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.
Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί στρατηγική στόχευση απόλυτης προτεραιότητας. Εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα και πρότυπα, που εναρμονίζονται με όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και νόμους.
Η επιχείρηση είναι εξοπλισμένη με όλες τις εργαλειομηχανές για διαμόρφωση και κατεργασία ελάσματος. Επίσης, διαθέτει φορητά γραφεία και container για προσωπικό και εργαλεία, για εξυπηρέτηση των εργοταξιακών της αναγκών.

Ενδεικτικό πελατολόγιο: