ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση νέων βιομηχανικών έργων μεταλλικών κατασκευών και εκτελεί έργα συντήρησης εγκαταστάσεων σε κλάδους όπως τα διυλιστήρια και οι τσιμεντοβιομηχανίες.

Η προμήθεια των υλικών για τα έργα που αναλαμβάνουμε πραγματοποιείται είτε από εμάς, είτε τα υλικά παραδίδονται από τον πελάτη. Στην περίπτωση που η προμήθεια γίνει από εμάς, η κατασκευή των μερών πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, και εποπτεύεται από μηχανικό παραγωγής.

Κατά τη φάση της μελέτης του έργου ακολουθείται ένας αναλυτικός σχεδιασμός της εκτέλεσης των επιμέρους φάσεων του έργου. Όταν τα χρονοδιαγράμματα πάρουν την τελική τους μορφή, γίνεται ο καταμερισμός των πόρων και το έργο εκτελείται στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή μεταλλικών-ανοξείδωτων εξοπλισμών και εξαρτημάτων για βιομηχανική χρήση. Βασικοί βιομηχανικοί πελάτες είναι τα διυλιστήρια, οι οποίοι μας επιλέγουν επί σειρά ετών για την κατασκευή εξειδικευμένων τμημάτων του εξοπλισμού τους. Ασχολούμαστε δε με τη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή μηχανημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων και βιοτεχνιών.

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, διατηρούμε, και συνεχώς εμπλουτίζουμε, μια λίστα πιστοποιημένων προμηθευτών σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ελάσματος χάλυβα (φύλλα, κοιλοδοκοί, επιμήκη, σωλήνες, ειδικά τεμάχια κ.α) στο σύνολο των ποιοτήτων (C.S,SS,ALLOYS, etc), καθώς και σε υλικά μονώσεων, βαφής κτλ.

erga-diulistiria

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία έχει εκτελέσει έργα εγκαταστάσεων εξοπλισμού στα μεγάλα διυλιστήρια της Ελλάδας και σε διυλιστήρια του Εξωτερικού. Αντικείμενο των έργων αυτών ήταν η εγκατάσταση όλων των εσωτερικών μερών (internals) σε πύργους διύλισης και δοχεία των νέων μονάδων. Τα πιο πρόσφατα έργα ήταν:

 • «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» της ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ, ως εργολάβος της κοινοπραξίας TERNA SA – SICES CONSTRUCTION SPA (2011-2012).
 • «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ NEFTOCHIM BURGAS» της ρώσικης LUKOIL, ως εργολάβος της κοινοπραξίας TECHNIP – SICESGROUP στο Burgas της Βουλγαρίας (2013-2014).
 • «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑΣ DUSLO CPAVOK», ως εργολάβος της TECHNIP στη Sala της Σλοβακίας (2017).

erga-suntirisi

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

H εταιρεία είναι σταθερός συνεργάτης των Ελληνικών Πετρελαίων και των Διυλιστηρίων Κορίνθου (Motor Oil), στον τομέα της συντήρησης/επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμών εσωτερικά των πύργων διύλισης, των διαφόρων δοχείων και των αντιδραστήρων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Απομόνωση δικτύων και εξοπλισμών με τοποθέτηση τυφλών φλαντζών.
 • Άνοιγμα/Κλείσιμο εξωτερικών ανθρωποθυρίδων με εργαλεία αέρος.
 • Άνοιγμα/Κλείσιμο εσωτερικών ανθρωποθυρίδων.
 • Καθαρισμοί πύργων και δοχείων από επικαθίσεις κωκ, με χρήση σκαπτικών εργαλείων αέρος, χοανών συλλογής και σύγχρονων αεροκίνητων σκουπών vacuum.
 • Κατασκευή και αντικατάσταση δίσκων διύλισης παντός τύπου.
 • Αντικατάσταση εξοπλισμών packing (structured και random).
 • Revamping πύργων.
 • Επισκευές στα τοιχώματα των πύργων με κολλήματα επιθεμάτων.
 • Επισκευές στα weldments των πύργων / modifications στα support rings.
 • Επισκευές σε τμήματα σωληνώσεων (διανομείς προϊόντος) εντός των πύργων.
 • Επισκευές σε δίσκους, λεκάνες συλλογής προϊόντος, δοκούς στήριξης κτλ.
 • Διενέργεια pressure tests / leakage tests.
 • Μηχανολογικές εργασίες (εγκατάσταση βανών, καυστήρων φούρνων κτλ).
 • Εγκατάσταση μονώσεων και μεταλλικών επενδύσεων σε πύργους και σωληνώσεις.

kataskeues-diulistiria

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία, εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μεταλλικών εξοπλισμών, κυρίως από ανοξείδωτο χάλυβα, για τα διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων και την Motor Oil (διυλιστήρια Κορίνθου). Τα τμήματα εξοπλισμών που κατασκευάζουμε είναι:

 • Δίσκοι διύλισης
  1. Sieve trays.
  2. Valve trays.
  3. Jet trays.
  4. Bubble cap trays.
  5. Hardware materials (valves/ballast units, clamps, manway washers/studs e.t.c)
 • Στεγανοί δίσκοι συλλογής (Chimney trays).
 • Δίσκοι στήριξης εξοπλισμών packing (Support / Hold down grids).
 • Δοκοί στήριξης δίσκων και εξοπλισμών (Lattice beams).
 • Διανομείς υλικού (Pipe distributors).
 • Vortex breakers.
 • Συλλέκτες σταγονιδίων (Demisters).
 • Πληρωτικό υλικό πύργων (Random packing).
 • Φίλτρα αντλιών.
 • Καυστήρες φούρνων κυλινδρικής και τετραγωνικής διατομής.
 • Καυστήρες φούρνων κυκλικής διατομής.
ΕΡΓΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΡΓΑ – ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Η εταιρεία έχει υπάρξει, επί σειρά ετών, προμηθευτής και εγκαταστάτης εξοπλισμών για την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Ενδεικτικά, παραθέτουμε κάποια έργα που μας ανατέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας.

 • Μεταφορά και τοποθέτηση σιλό, διαμέτρου 6m και ύψους περί τα 12m, σε έτερο κομμάτι των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, μαζί με όλα τα συνοδευτικά του δίκτυα (1988).
 • Κατασκευή και εγκατάσταση μεταφορικής αλυσίδας τύπου Redler, μήκους άνω των 100 μέτρων, για ανύψωση τσιμέντου στα 35 μέτρα (1990).
 • Κατασκευή και εγκατάσταση βιομηχανικού κόσκινου σε μεταφορική ταινία (1992)
 • Κατασκευή και εγκατάσταση αγκυρωτής μεταλλικής βάσης για σιλό. Τοποθέτηση του σιλό (1995).
 • Συντήρηση/επισκευές τμημάτων δικτύων αέρος (σωληνουργικές εργασίες).
 • Συντήρηση/επισκευές συστημάτων μεταφοράς υλικών (ταινιόδρομοι, αερογλισιέρες, αλυσίδες, κοχλίες).

kataskeues-tsimentoviomixania

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία έχει εκτελέσει παραγγελίες για κατασκευή των παρακάτω:

 • Αλυσομεταφορείς redler.
 • Γλυσιέρες αέρος για μεταφορά υλικού.
 • Κοχλίες μεταφοράς υλικού.
 • Βιομηχανικά κόσκινα.
 • Μεταλλικές βάσεις για σιλό.
klimatismos

ΕΡΓΑ

Η εταιρεία, αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού σε βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους συγκεκριμένων αναγκών, όπως βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων, νοσοκομεία, χώρους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανουργεία κ.α., αλλά και ξενοδοχεία, συγκροτήματα γραφείων κ.τ.λ. Ενδεικτικά, κάποια έργα είναι:

 • Επεκτάσεις-προσθήκες στο σύστημα κλιματισμού-εξαερισμού, σε νεόδμητες πτέρυγες του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (1999-2000).
 • Εξαερισμός και απαγωγή σωματιδίων στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (συντήρηση και επισκευή κινητήρων diesel πλοίων), στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού.
 • Κλιματισμός-εξαερισμός σε βιοτεχνικούς χώρους στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει τις συντηρήσεις εγκατεστημένων συστημάτων κλιματισμού-εξαερισμού σε βιομηχανικά κτίρια. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Καθαρισμοί αεραγωγών και ειδικών τεμαχίων (ηχοπαγίδες, coils, dumpers) με χημικά και μηχανικά μέσα.
 • Επισκευές/αντικαταστάσεις τμημάτων αεραγωγών και ειδικών τεμαχίων.
 • Συντηρήσεις κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.

kataskeues-klimatismos

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο τομέας του κλιματισμού-εξαερισμού αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης με κατασκευές και εγκαταστάσεις σε βιομηχανικούς χώρους και πλοία. Συνοπτικά, οι κατασκευές που η εταιρεία υλοποιεί είναι:

 • Αεραγωγοί κυκλικής, τετραγωνικής και παραλληλόγραμμης διατομής από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο έλασμα.
 • Εξαρτήματα αεραγωγών όλων των τα τύπων (γωνίες, κώνοι, μεταβολές, ταφ, ημιταφ κτλ) σε όλες τις γεωμετρίες (αξονικά, έκκεντρα κτλ).
 • Διαφράγματα (dumper) αεραγωγών.
 • Ηχοπαγίδες αεραγωγών.
 • Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες.
 • Sections κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
kataskeues-mixanimata

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή μηχανημάτων ή τμημάτων αυτών ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, έχουμε κατασκευάσει:

 • Μηχανήματα ανατροπής κάδων.
 • Μηχανήματα ζύγισης προϊόντος.
 • Μηχανήματα συσκευασίας προϊόντος.
 • Ανοξείδωτα boilers διαφόρων τύπων.
 • Συστήματα εκτύλιξης καλωδίων.
 • Συστήματα πεπιεσμένου αέρα για μεταφορά αλεύρων.
 • Συστήματα μεταφοράς αλεύρων με κοχλίες.