ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων εγκατάστασης μεταλλικών κατασκευών στα μεγάλα δημόσια και τα ιδιωτικά ναυπηγεία. Πραγματοποιούμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση των δικτύων νερού, αέρα και καυσαερίων, καθώς και μιας σειράς μηχανολογικών εξαρτημάτων και εξοπλισμών, που συναντάμε σε πλοία. Ακόμα, τοποθετούμε παντός είδους μεταλλικές επενδύσεις και μονώσεις σε σκάφη αναψυχής.

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει και ολοκληρώνει έγκαιρα έργα συντήρησης μηχανολογικών εξοπλισμών σε πλοία και σκάφη αναψυχής.

Περισσότερες λεπτομέρειες ανά τομέα:

erga-klimatismos

Ο τομέας του κλιματισμού-εξαερισμού πλοίων ήταν, από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης της εταιρείας στην ελληνική αγορά, το κυριότερο αντικείμενο εργασιών της. Υπάρχει βαθειά γνώση και συσσωρευμένη πείρα δεκαετιών τόσο στη μελέτη και το σχεδιασμό των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών του κλιματισμού-εξαερισμού μέσα στους περιορισμένους χώρους των πλοίων, όσο και στην αποδοτική κατασκευή και εγκατάσταση των συστημάτων κλιματισμού, εφαρμόζοντας τους διεθνείς κανονισμούς με τη βέλτιστη δυνατή όδευση των αεραγωγών και τις ελάχιστες παρεμβάσεις σε γειτονικά δίκτυα.

Πιο συγκεκριμένα, τα έμπειρα στελέχη μας αναλαμβάνουν τη μελέτη κλιματισμού-εξαερισμού των χώρων του πλοίου, και τον σχεδιασμό του δικτύου αεραγωγών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της ABS (American Bureau of Shipping). Κατόπιν, γίνεται η κατασκευή των αεραγωγών και κάποιων ειδικών τεμαχίων (dampers, ηχοπαγίδες) στην έδρα της εταιρείας. Η προμήθεια των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και των διάφορων coils και φίλτρων γίνεται από εγκεκριμένες εταιρείες του χώρου. Τέλος, γίνεται η εγκατάσταση του συστήματος από το ειδικευμένο προσωπικό μας υπό την επίβλεψη μόνιμου μηχανικού.

erga-oxetoi-kausaeriwn-monosis

Άλλος ένας τομέας που καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό της δραστηριοποίησης της εταιρείας μας, είναι η εγκατάσταση μονώσεων σε παντός είδους εξοπλισμούς ενός πλοίου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τη μόνωση και μεταλλική επένδυση:

 • Πυροπροστασίας.
 • Μηχανοστασίων.
 • Δικτύων και οχετών καυσαερίων.
 • Κλιματισμού και αεραγωγών.
 • Ψυγείων.
 • Κυρίων μηχανών & ηλεκτρομηχανών.
erga-ependisis

Την τελευταία δεκαετία, έχουμε εισέλθει δυναμικά στον κλάδο του yachting, με μεταλλικές επενδύσεις ποιότητας στους χώρους των μηχανοστασίων. Εγκαθιστούμε:

 • Οροφές από φύλλα Etalbond.
 • Επενδύσεις επιφανειών και εξοπλισμών χώρων μηχανοστασίου με διάτρητο έλασμα αλουμινίου η ανοξείδωτου χάλυβα.
 • Πλωτά δάπεδα – floating floors από ανοξείδωτο έλασμα με επιφανειακή αντιολισθητική διαμόρφωση.
 • Επενδύσεις μπουλμέδων.
ixoprostasia

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να δοθεί στον τομέα της ηχοπροστασίας, όπου η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία και προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων του πλοίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά:

 • Ηχοπαγίδες για δίκτυα κλιματισμού-εξαερισμού.
 • Silent Boxes για κινητήρες και τις ηλεκτρογεννήτριες.
 • Αξονικά silencers διαφόρων τύπων για οχετούς καυσαερίων.
erga-eksoplismos-skafwn

Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε, αναλαμβάνουμε την κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμών υψηλής αισθητικής, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, για πολυτελή σκάφη αναψυχής. Ενδεικτικά, έχουμε σχεδιάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει:

 • Εξωτερικές κουπαστές.
 • Ανοξείδωτες ποδιές για άγκυρες.
 • Ανοξείδωτες κλίμακες.
 • Καλύμματα για κλιματιστικές μονάδες.
 • Ανοξείδωτες πυροσβεστικές φωλιές.
 • Στεγανά switch boxes.
 • Συστήματα ανύψωσης (davit).
 • Βάσεις ανατροπής για σωστικές λέμβους.
erga-suntirisi

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συντηρήσεις και επισκευές μηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων αέρα και νερού σε παντός είδους πλοία. Οι εργασίες που εκτελεί είναι οι εξής:

 • Καθαρισμοί και επισκευές/αντικαταστάσεις αεραγωγών και ειδικών τεμαχίων (ηχοπαγίδες, coils, dumpers).
 • Συντηρήσεις κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
 • Καθαρισμοί / Βαφές τμημάτων σωληνώσεων δικτύων.
 • Καθαρισμοί / Βαφές και επισκευές/αντικαταστάσεις φίλτρων, βανών, διαχωριστήρων κτλ.
 • Επισκευές σε οχετούς καυσαερίων και silencers.
 • Αντικαταστάσεις μονώσεων.
 • Επισκευές σε πόρτες, επενδύσεις επιφανειών, μπουλμέδες κτλ.
erga-oxetoi-kausaeriwn

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων οχετών εισαγωγής αέρα και απαγωγής καυσαερίων για μηχανές εσωτερικής καύσης πλοίων και σκαφών αναψυχής.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην περίπτωση που η προμήθεια των εξοπλισμών γίνει από εμάς, η κατασκευή των τμημάτων των εξοπλισμών των έργων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, και εποπτεύεται από μόνιμο προϊστάμενο μηχανικό παραγωγής και εργοδηγούς, οι οποίοι συνεργάζονται στενά για την επίτευξη του βέλτιστου ποιοτικά αποτελέσματος.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή μεταλλικών-ανοξείδωτων εξοπλισμών και εξαρτημάτων ποιότητας που χρησιμοποιεί ο τομέας της ναυτιλίας, και ειδικά το yachting.

Περισσότερες λεπτομέρειες ανά τομέα:

kataskeues-diktia-ploiwn

Στις εγκαταστάσεις μας, πραγματοποιούμε την κατασκευή μιας σειράς μηχανολογικών εξαρτημάτων των διαφόρων δικτύων που συναντάμε σε πλοία. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για κατασκευή εξαρτημάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων στα πλαίσια της συντήρησης, αλλά και σε νέες ναυπηγήσεις πλοίων. Ενδεικτικά, έχουμε κατασκευάσει:

 • Αεραγωγοί κυκλικής, τετραγωνικής και παραλληλόγραμμης διατομής από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο έλασμα.
 • Εξαρτήματα αεραγωγών όλων των τα τύπων (γωνίες, κώνοι, μεταβολές, ταφ, ημιταφ κτλ) σε όλες τις γεωμετρίες (αξονικά, έκκεντρα κτλ).
 • Διαφράγματα (dumper) αεραγωγών.
 • Ηχοπαγίδες αεραγωγών.
 • Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες.
 • Sections κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
 • Οχετοί καυσαερίων.
 • Silencers δικτύου καυσαερίων.
 • Φίλτρα νερού.
 • Διαχωριστές νερού/καυσαερίων.
 • Διανομείς νερού.
kataskeues-ependisis

Κατασκευάζουμε όλα τα είδη των μεταλλικών επενδύσεων για τους αντίστοιχους χώρους των πλοίων στις εγκαταστάσεις μας. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Μεταλλικές επενδύσεις μονώσεων.
 • Επενδύσεις για μπουλμέδες.
 • Επενδύσεις για ταβάνια, πατώματα και επιφάνειες μηχανοστασίου από διαφόρων τύπων ελάσματα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα.
kataskeues-eksoplismos-skafwn

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή, κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, εξοπλισμών ποιότητας για μεγάλα σκάφη αναψυχής. Οι εξοπλισμοί αυτοί, κατασκευάζονται κατά κανόνα από ανοξείδωτο έλασμα 316. Εξέχουσας σημασίας για μας είναι, εκτός από τη χρηστικότητα, το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο φροντίζουμε να «δένει» πλήρως με την εικόνα του σκάφους. Ενδεικτικά, έχουμε κατασκευάσει:

 • Ανοξείδωτες ποδιές για άγκυρες.
 • Ανοξείδωτες κλίμακες.
 • Ανοξείδωτες κουπαστές.
 • Ανοξείδωτες πυροσβεστικές φωλιές.
 • Στροφεία εκτύλιξης καλωδίων και μανικών.
 • Στεγανά κουτιά για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
 • Στεγανά κουτιά τηλεφώνου.
 • Καλύμματα με γρίλιες για εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες.
 • Εξοπλισμοί ανύψωσης (davit).
 • Βάσεις στήριξης εξοπλισμών.
 • Βάσεις ανατροπής σωστικών λέμβων.